Niet enkel huisdieren worden bij ons binnen gebracht! Deze jonge zwaluw werd gevonden door een van de juffen van een schooltje. Het jonge zwaluwtje zat op de grond voor haar klasje en zag er wat verloren uit. De lieve juf had dan ook de juiste reflex om het dier even voor onderzoek bij ons binnen te brengen. De huiszwaluw staat in Vlaanderen op de rode lijst als ‘kwetsbaar’ omdat hun favoriete nestplekken, oude gebouwen met balken en nisjes, stilletjes aan het verdwijnen zijn.

Het diertje was nog jong en geslacht bepalen was dan ook niet gemakkelijk. Daarom hebben we hem/haar Jos/Jozefien gedoopt. Ook vliegen had het vogeltje nog niet helemaal onder de knie. De beste optie was dan ook dat het diertje terug meeging met de vinder om wat aan te sterken.

Weetjes over de huiszwaluw:

  • Een zwaluw waarvan de ouders een nestje bouwen onder een brug, zal zelf later ook voor een nestje onder een brug kiezen. Hetzelfde geldt voor de zwaluwtjes die tegen huizen broeden.
  • De huiszwaluw is de enige Europese zangvogel met veren op de pootjes.
  • De eieren worden zowel door het vrouwtje als het mannetje uitgebroed.
  • Om te overwinteren trekken huiszwaluwen naar Afrika, ten zuiden van de Sahara.
Translate »